EvidentOS

logo evidentOS

Modularna web aplikacija za evidencije u školama

 

Svi moduli uključuju:

– procjenu stanja informatizacije u školi

– preporuke za nabavu dodatne (odgovarajuće) informatičke opreme

– implementaciju/instalaciju programa na računala u školi

– instalaciju dodatne opreme (kao npr. čitač otiska prsta u blagovaoni)

– instrukcije korisnicima sustava (tečaj za korištenje aplikacije/programa)

– upute za korištenje aplikacije/programa mogu se prikazati za svako korisničko sučelje

– garanciju rada sustava (sustav se može prilagoditi specifičnostima škole)

– pristup podacima i programskim alatima u sustavu evidentOS moguć je isključivo ovlaštenim osobama uz zaporku!

 

modul: elementi evidentOS sustava:
1  Osnovni modul Stranica za prijavu korisnika
Osnovni podaci o školi
Mogućnost brisanja starih podataka
“Knjiga dojmova”
Korisničke upute
Ovlasti korisnika u sustavu evidentOS
Popis svih korisnika sustava evidentOS
Ažuriranje podataka o korisnicima sustava
Dodavanje novog korisnika u sustav evidentOS
Brisanje korisnika iz sustava evidentOS
Popis vrste korisnika
Opisivanje vrsta korisnika i njihovih uloga
Uvid u uloge svih korisnika
Adresar djelatnika škole i svih učenika
Moj korisnički profil
2 modul Učenici Popis razrednih odjeljenja
Ažuriranje podataka o razrednom odjeljenju
Dodavanje novog razrednog odjeljenja
Popis učenika u razrednom odjeljenju
Ažuriranje podataka o učeniku
Brisanje učenika iz razrednog odjeljenja
Dodavanje neraspoređenih učenika u neko razredno odjeljenje
Ažuriranje svih podataka prema podacima iz e-dnevnika
Lista “mojih” učenika
Rukovanje podacima o učenicima
Matične liste učenika
3 modul Prehrana Mjesečna cijena obroka
Rezervacije za prehranu
Lista dugovanja i plaćanja za prehranu
Uplate za prehranu
Dugovanja po razredima
Ispis korisnika koji imaju sufinanciranu prehranu
Ispis preuzetih obroka u školskoj kuhinji
Brisanje zapisa o preuzetim obrocima
Određivanje jelovnika
Ispis jelovnika
Pregled vrste obroka
Određivanje vrste obroka
Prehrambeni proizvodi koji se nude u okviru školske prehrane
Sastojci koji se koriste u školskoj kuhinji
Dobavljači (sastojaka za školsku kuhinju)
Određivanje dobavljača za sastojke za školsku prehranu
Sufinanciranje korisnika za školsku prehranu
Izvori sufinanciranja za korisnike školske prehrane
Izvješće o subvencioniranim obrocima
Rok za rezervacije ili otkazivanje rezervacija
4  modul Pedagog Vrste programa rada
Programi rada s učenicima
Vrste teškoća
Vrste intervencija
Bilješke pedagoga o pojedinim učenicima
Zapisi pedagoga o intervencijama i tretmanima s učenicima
Plan socio-pedagoškog rada
5  modul Blagovaonica Skeniranje otisaka prsta
Izdavanje obroka